Sons Barrocos

L'ALFOLÍ

LALFOLI-SONS BARROCOS SOPRANO Y ARPA.jpg

O dúo L'Alfolí formado pola soprano lírico lixeira Gemma Román e polo guitarrista e arpista Vitor Blanco, preséntanos un percorrido polo manuscrito MS 265 da Universidade de Santiago de Compostela, máis coñecido como Manuscrito Guerra polo séu copista, é unha obra fundamental do patrimonio musical de Galicia, e xunto co Manuscrito Novena, son as mostras máis importantes da música vogal profana barroca da segunda metade do século dezasete na Península Ibérica, especialmente da relacionada co teatro. A meirande parte das pezas teñen a tesitura de soprano, que é a tesitura máis empregada nas comedias e óperas barrocas. Os autores máis representados neste cancioneiro son Juan Hidalgo e José Marín.

deputacion_blanco.jpg
xunta blanco.jpg

PROGRAMA

1º XORNADA
Cuydado pastor (Hidalgo- Ribadeneira)- Canarios (S. Cruz)
Folías (Ribayaz)-Que dulcemente suena (J. Marín, MS Guerra)
A quién me quexaré (Anom, MS Guerra)


2º XORNADA
Xácaras (S. Cruz)- Sepan todos que muero (José Marín)
La noche tenebrosa (Hidalgo –V. Guevara, MS Guerra)
Chaconas (Coll- L´Alfolí)
Recelos cuidados (Hidalgo- V. Guevara, MS Guerra)


3º XORNADA
Españoletas (Ribayaz)
Pasa- rúas- Ojos que me desdeñais (J. Marín)
Villanos (Guerau) - No piense Menguilla ya (J. Marín)
El baxel está en la playa (Gabriel Bataille)